ORLETA-SPOMLEK.PL

Strona oficjalna

Historia

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ
80 LAT TEMU

 

Główna trybuna z 1934 roku

Główna trybuna z 1934 roku

 

Basen zimą 1934 roku.

Basen zimą 1934 roku.

 

Basen z plażą, obecnie boisko treningowe.

Basen z plażą, obecnie boisko treningowe.

 Widok głównej bramy stadionu od ulicy Warszawskiej.

Widok głównej bramy stadionu od ulicy Warszawskiej.

 

80 LAT
LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "ORLĘTA SPOMLEK" RADZYŃ PODLASKI
1924 - 2004


Materiały zebrała i opracowała
Marianna Kojtych przy współpracy Zdzisława Janusa
Radzyń Podlaski 2004

Fotografie ze zbiorów:
Edwarda Pawliny, Tomasza Odrzygoździa, Jana Borysiewicza, Stanisława Szrama, archiwum Klubu "Orlęta - Spomlek" oraz wykonane przez Krzysztofa Mazura.

Projekt okładki: Franciszek R. Mazurek

 

Drodzy Czytelnicy!


    Właśnie mija 80 lat od dnia, w którym rozpoczął działalność pierwszy radzyński klub sportowy nazwany - jakże pięknie i dumnie - ORLĘTA.
    Jest więc stosowna okazja by sięgnąć pamięcią wstecz, do historii sportu w naszym miejskim klubie, przypomnieć najważniejsze fakty tej działalności.
    Taką próbę podejmuje publikacja, która macie Państwo w rękach. Jej współautorami tak naprawdę są radzyńskie ORLĘTA, najczęściej piłkarze, a razem z nimi szkoleniowcy i działacze, którzy rok po roku zapełniali dokonaniami karty radzyńskiego sportu.
    To już kilka pokoleń i wiele setek naszych członków ma prawo być dumnymi ze swej sportowej historii i osiągnięć na boiskach, ze swej kształtowanej przez sport postawy życiowej z zachowaniem zasad fairplay. Odnosimy się z szacunkiem do wszystkich, którzy poświęcali sportowi swoją młodość, szczególnie zaś do tych, którzy z Orlętami związali się na dziesięciolecia ofiarując im sympatię oraz społeczną pasję i wierność klubowym barwom.
    Wdzięczną pamięcią wspominamy przy tej okazji wszystkich tych, których dzisiaj już z nami nie ma...
    Przez minione lata wspólnie przeżywaliśmy w klubie chwile radosne i niepowodzenia, tak jak to w sporcie, a szczególnie w piłce nożnej bywa i jest zgodne z zasadą: po to by ktoś mógł wygrać - musi ktoś przegrać.
    Jako Zarząd LKS "Orlęta-Spomlek", którym mam przyjemność kierować w ostatnich latach, stawiamy sobie za cel rozwój i umocnienie klubu, rozbudowę, modernizację stadionu oraz budowę nowego pawilonu, zwiększenie ilości młodzieży uprawiającej sport, będziemy także dążyć do awansu naszej ulubionej drużyny piłkarskiej do grona trzecioligowców.
     Pomagają nam w tym władze miejskie i powiatowe oraz coraz większe grono sponsorów i darczyńców, wspierają liczni sympatycy będący z klubem na dobre i złe. Wszystkim im oraz całej klubowej społeczności należą się dzisiaj nasze serdeczne podziękowania i słowa wdzięczności.
   Proszę także z okazji jubileuszu przyjąć najszczersze życzenia dalszej owocnej działalności dla klubu i w klubie w przyszłości.

Prezes LKS "Orlęta-Spomlek"
Szczepan Skomra
Poseł na Sejm RP
Radzyń Podlaski, listopad 2004 roku

 

Od Autora

        LKS "Orlęta - Spomlek" Radzyń jest spadkobiercą KS "Orlęta" Radzyń, założonego 80 lat temu przez pasjonatów sportu w Radzyniu Podlaskim. Życie sportowe w ciągu minionych lat zapisało w dziejach Klubu i miasta niejedną piękną kartę. Były wzloty, ale też i upadki. Były medale, puchary. Była też życzliwość sympatyków sportu i władz miasta, którzy sukcesy klubu przyjmowali z uznaniem i radością, a w trudnych momentach spieszyli z pomocą.
        Opracowanie dziejów Klubu poświęcam działaczom sportowym, trenerom, zawodnikom różnych dyscyplin sportowych, a szczególnie sekcji piłki nożnej, która od dziesięcioleci pełni najważniejszą rolę w Klubie.
        Krótka informacja o działalności Klubu w latach międzywojennych wynikła z braku materiałów źródłowych z tego okresu. Mam nadzieję, że byli zawodnicy i radzyńscy pasjonaci piłki nożnej, szachów, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych podejmą temat i w przyszłości go rozwiną.
        Przygotowanie tego opracowania było możliwe dzięki Zarządowi LKS "Orlęta - Spomlek" z prezesem Szczepanem Skomrą, posłem na Sejm RP i życzliwości działaczy sportowych.
        Składam podziękowania członkom Zarządu, trenerom i sympatykom sportu za okazaną pomoc i udostępnienie prywatnych zbiorów, zapisków kronikarskich i dawnych fotografii. Szczególnie dziękuję Zdzisławowi Janusowi, Tomaszowi Odrzygoździowi, Edwardowi Pawlinie, Zbigniewowi Litwińcowi, Janowi Borysiewiczowi, Włodzimierzowi Chlebkowi, Leszkowi Kurowi.
        Przedstawiony w tym opracowaniu dorobek Klubu to owoc pracy trzech pokoleń zawodników, trenerów, działaczy sportowych dla dobra społeczeństwa i miasta.

Marianna Kojtych Radzyń Podlaski, 02 listopad 2004 roku


Prezesi Klubu "Orlęta" w latach 1924-2004

1924 - 1930 Tadeusz Wiktor Rossowski
1930 - 1939 brak danych źródłowych
1939 - 1944 wojna i okupacja
1944 - 1949 Tadeusz Bocheński
1950 - 1956 kluby federacyjne
1957 - 1966 Stefan Kubala
1966 - 1972 Bogusław Sposób
1973 - 1976 Wojciech Czerwiński
1976 - 1980 Sławomir Andrzejewski
1981 - 1985 Henryk Plebanowicz
1986 - 1986 Tadeusz Gmur
1987 - 1988 Józef Wysocki
1989 - 1991 Zdzisław Janus
1991 - 1992 Kazimierz Jawoszek
1993 - 1995 Adam Adamski
1995 - 1996 Józef Skwara
1996 - 1997 Zbigniew Mańko
1997 - 2001 Jacek Piekutowski
2001 - 2009 Szczepan Skomra
2009 - 2013 Andrzej Tarkowski
2013 - nadal Krzysztof Grochowski

 


Zarząd LKS "Orlęta Spomlek" Radzyń
Kadencja 2002 - 2004

 

Prezes: Szczepan Skomra, poseł na Sejm RP
Wiceprezesi: Zbigniew Luty, Marek Borysiewicz
Sekretarz: Zdzisław Janus
Skarbnik: Włodzimierz Chlebek
Członkowie: Janusz Kowalczyk,
Zbigniew Mańko, Wojciech Szram, Józef Wysocki.
Komisja Rewizyjna: Jan Gil Barbara Kublicka Agnieszka Kamela
Kierownik Klubu: Leszek Kur
Lekarz Klubowy: dr Tomasz Jakliński
Odnowa biologiczna: Waldemar Wójtowicz


         Ruch sportowy w Radzyniu i powiecie radzyńskim został zapoczątkowany w latach 1921-22. W tym okresie rozwijały swoją działalność organizacje młodzieżowe, takie jak Związek Strzelecki, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Koła Młodzieży, Związek Harcerstwa Polskiego, Ochotnicza Straż Pożarna, których celem było wychowanie zdrowych, sprawnych, odważnych, kulturalnych, młodych obywateli zdolnych podołać trudom odbudowy kraju.
        To w oddziałach Związku Strzeleckiego, gniazdach "Sokoła", drużynach OSP rozwijał się sport. Zakładano drużyny piłki nożnej, siatkowej, organizowano zawody lekkoatletyczne i strzeleckie. Młodzież z zapałem pokonywała różne trudności. Brakowało sprzętu sportowego, strojów, kadry trenerskiej, boisk sportowych. Ale była chęć działania, spontaniczność, duch rywalizacji i byli ofiarni ludzie, którzy nieśli pomoc w różnej postaci.
        Radzyńskiej młodzieży zafascynowanej sportem, pomagali książę Seweryn Czetwertyński, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, właściciel ziemski z Suchowoli i Tadeusz Laskowski, właściciel Zakładów Metalowych w Radzyniu, przewodniczący radzyńskiego gniazda "Sokół". Przy ich pomocy i wsparciu finansowym organizowano pierwsze imprezy sportowe. Były to zawody lekkoatletyczne, strzeleckie, mecze piłki nożnej i koszykówki.
        Sympatycy sportu i młodzi zawodnicy, w większości wojskowi, założyli w Radzyniu organizację sportową "Strzelec". Jej prezesem został Alfred Kamiński. Uprawiano następujące dyscypliny sportowe: sporty obronne, lekkoatletykę, piłkę nożną. Sekcja piłki nożnej rozgrywała mecze z drużynami żydowskimi: "Świt" i "Promień" z Radzynia oraz z zespołami z Międzyrzeca, Łukowa, Siedlec. Wyróżniającymi się zawodnikami byli wówczas: Tadeusz Rossowski, Prejzner, Węcław, Wysokiński.
        W 1923 r. powstał w Radzyniu klub sportowy "Podlasiak", w którym najważniejszą była sekcja piłki nożnej. Klub był zarejestrowany w Lubelskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Drużyna piłkarska uczestniczyła w rozgrywkach mistrzowskich klasy B tego Związku i mistrzostwach powiatu radzyńskiego. Dnia 3 września 1923 r. rozegrała mecz z "Lewartem" Lubartów przegrywając 4:6, rewanż odbył się w Lubartowie 9 września 1923 r. i też zakończył się przegraną. (5:2).
        Porażki w meczach z KS "Orlęta" Łuków i drużyną z Parczewa nie zraziły piłkarzy. Nadal trenowali z zapałem i nadzieją na zwycięstwa. W 1924 r. z inicjatywy sekretarza Powiatowego Wydziału Kultury Fizycznej w Radzyniu Tadeusza Wiktora Rossowskiego powstał Klub Sportowy "Orlęta". Prezesem klubu został Tadeusz Wiktor Rossowski.Tadeusz Wiktor Rossowski - założyciel KS "Orlęta" Radzyń.

 

Prowadzono działalność szkoleniową, sportową i wychowawczą. Działały dwie sekcje: kolarska i piłki nożnej. Miejscem treningów i imprez sportowych był plac ćwiczebny i łąki na Rabsztynie (w zachodniej części miasta).

Z pomocą Klubowi przyszły władze miasta i Bronisław Korwin - Szlubowski, przydzielając tereny na Rabsztynie na stadion sportowy.

W 1932 r. wybudowano stadion z boiskiem do piłki nożnej, bieżnią, basenem, trybunami dla publiczności, szatnią i innymi budynkami zaplecza. Jednym z budowniczych był technik budowlany Czesław Mańko.

 

Budowa stadionu pływackiego.

 

W latach trzydziestych w mieście i powiecie radzyńskim działalność sportową prowadził KS "Orlęta" i oddziały Związku Strzeleckiego. W organizowanych imprezach sportowych przeważała piłka nożna i lekkoatletyka. Piłkarze KS "Orlęta" grali w klasie B Lubelskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej bez większych sukcesów. W lekkoatletyce wyróżnili się: Tadeusz Rossowski, Jan Chmielarski, Hetman, Śmiecińska. W strzelectwie: Stanisław Wiśniewski, Marian Kaczka, Tadeusz Pieńkowski, Józef Zygar, Kazimierz Kwelman.4

Wybuch II wojny światowej l września 1939 r. spowodował zawieszenie działalności KS "Orlęta". Wielu członków klubu sportowego wstąpiło do wojska i walczyło na różnych frontach. Pozostali w mieście zaprzestali działalności zgodnie z zarządzeniami władz okupacyjnych. Stadion zamknięto dla społeczeństwa Radzynia i przeznaczono dla urzędników i żołnierzy niemieckich, przebywających w mieście i okolicy.

Radzyńska młodzież uczyła się, pracowała, prowadziła działalność konspiracyjną przeciw okupantowi i nie zapominała o sporcie. Na pastwiskach lub dużych podwórkach rozgrywano mecze. Z zazdrością przyglądano się niemieckim wojskowym rozgrywającym mecze na stadionie. Sympatycy piłki nożnej podjęli starania o udostępnienie boiska na mecze. Udało im się uzyskać zgodę na grę na stadionie.Wśród piłkarzy byli: bracia Roman i Tadeusz Klepka, Zygmunt Adamski, Stanisław Prejzner, Edward Rembiewski, bracia Bąk.

Wyzwolenie Radzynia 23 lipca 1944 r. otworzyło nowy etap w dziejach miasta. W bardzo zniszczonym przez trzydniowe bombardowania (od 21 do 23 lipca 1944 r.) mieście zaczynało się nowe życie, trudne i ciężkie.

Wczesną jesienią 1944 r. Edward Rembiewski, członek KS "Orlęta" Radzyń, zgłosił w Starostwie Powiatowym w Radzyniu wznowienie działalności Klubu "Orlęta" z sekcjami: piłki nożnej, lekkoatletyki, piłki siatkowej, hokeja.

 

Piłkarze KS "Orlęta". Pierwszy od prawej stoi Edward Rembiewski. Wśród pozostałych są: H. Zając, J. Węcław, T. Kowalski, S. Żemajtys, J. Pietrasiak, M. Pocztarski.

 

Na pierwszym w wyzwolonym mieście walnym zebraniu członków KS "Orlęta" wybrano Zarząd w składzie: prezes honorowy - Tadeusz Bocheński, Starosta Radzyński, kierownik Klubu - Edward Rembiewski, lekarz Klubu - dr Stanisław Gruszecki, kasjerki - Irena Bożykowa, Henryka Szałajówna.

Złożono hołd członkom Klubu poległym na frontach wojny i zamordowanym w obozach i więzieniach okupantów.
W Klubie "Orlęta" działały następujące sekcje sportowe:

 • sekcja piłki nożnej - kierownik Wacław Bożek,
 • sekcja siatkówki i koszykówki - kierownik Alfred Kamiński,
 • sekcja pływacka - kierownik Paweł Kosiński
 • sekcja hokejowa - kierownik Michał Pocztarski.

Były dwie drużyny piłki nożnej. Kapitanem pierwszej był Marian Kowalski, drugiej - Kazimierz Mańko. Trenerem piłkarzy został Starosta Radzyński Tadeusz Bocheński, były piłkarz KS "Pogoń" Lwów. Opiekę nad stadionem sprawował Józef Grabowski.
Działalność Klubu była finansowana z zysków uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na mecze, składek członkowskich, zabaw tanecznych, loterii i wpłat od sympatyków sportu.

Pierwsze mecze rozgrywano z drużynami żołnierzy sowieckich stacjonujących w mieście i okolicy oraz zespołami: KS "Lewart" Lubartów, z Parczewa, Kocka, Międzyrzeca, Siedlec.
W sezonie 1945/46 drużyny piłki nożnej uczestniczyły w rozgrywkach prowadzonych przez Podlaski Autonomiczny Podokręg Piłki Nożnej w Siedlcach w klasie A i klasie B. Pierwsza drużyna "Orląt" w klasie A zajęła 6 miejsce w tabeli. Jej przeciwnikami były drużyny KS "Ognisko" Siedlce, KS Siedlce, KS "LOT" Biała Podlaska i inni.
Druga drużyna "Orląt" w klasie B zajęła 8 miejsce w tabeli. Walczyła z RKS "TUR" Sokołów, KSOM "TUR" Siedlce, KSZWM "Zryw" Sokołów, KS "Gryf Międzyrzec i innymi.

Dnia 14 kwietnia 1946 r. na radzyńskim stadionie rozegrano mecz o mistrzostwo klasy A Podlaskiego Autonomicznego Podokręgu Piłki Nożnej w Siedlcach z WKS Siedlce. Sędzią był oficer lotnictwa sowieckiego. Drużyna KS "Orlęta" wystąpiła w składzie: kapitan Stanisław Kudłacz, bramkarz Zygmunt Adamski; pozostali zawodnicy: Czesław Kryński, Edward Rembiewski, Jan Daniluk, Antoni Łączyński, Marian Kowalski, Stefan Błaszczuk, Zbigniew Bocheński, Stanisław Prejzner, Sylwester Żemajtys. Mecz zakończył się zwycięstwem KS "Orlęta" Radzyń 2:1. Rozgrywano także mecze towarzyskie z KS "Lewart" Lubartów, KS "Społem" Lublin, KSTUR "Orlęta" Łuków.

Dnia 19 stycznia 1946 r. odbyło się walne zebranie członków KS "Orlęta", na którym zatwierdzono statut, podsumowano pracę w minionym okresie, wybrano nowy Zarząd. Prezesem Klubu pozostał Starosta Radzyński Tadeusz Bocheński, zastępcą burmistrz Jan Kamiński, sekretarzem Jan Szkudziński, skarbnikiem Aleksander Głowniak, kierownikiem Klubu Edward Rembiewski. Członkowie Zarządu: Roman Głuszczyk, Aleksander Gałan, Marian Maj.

Nowy statut określał nazwę Klubu - Powiatowy Klub Sportowy "Orlęta" Radzyń i barwy klubowe. "Były to białe koszulki z zielonym szerokim pasem przez piersi oraz zielone mankiety i zielony pasek wokół szyi. Na lewej stronie piersi zielone koło, a w środku herb miasta, jeleń w skoku. Spodenki zielone". (Statut PKS "Orlęta" z 1946 r.) W latach 1947 - 48 Klub liczył 90 członków. Powołano nowe sekcje: bokserską i tenisa stołowego. Zimą treningi odbywały się w Oranżerii. Od 1949 r. treningi i mecze bokserskie oraz rozgrywki tenisa stołowego organizowano w Domu Sportowca (wyremontowanym budynku teatru Miłośników Sceny i Muzyki) przy ulicy Warszawskiej, w pobliżu stadionu. Obecnie ten budynek nie istnieje, pozostał jedynie pusty plac.

Powiatowy Inspektorat Kultury Fizycznej w Radzyniu, kierowany przez entuzjastę sportu, sędziego piłkarskiego Henryka Zająca, uzyskał fundusze i w latach 1948 - 49 przeprowadził remont stadionu, tj. boiska do piłki nożnej, szatni, strzelnicy, basenu pływackiego, pola rzutów.

Klub "Orlęta" cieszył się uznaniem władz miejskich i powiatowych, ale borykał się z brakiem funduszów na prowadzenie szerokiej działalności sportowej wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Radzynia. Ze względów finansowych i braku bazy treningowej zawieszono działalność sekcji hokejowej i pływackiej. Podstawową sekcją w Klubie była sekcja piłki nożnej.

 

Drużyna piłki nożnej z lat 1946 - 1947. Od lewej: T. Bocheński - trener, S. Kudłacz, Z. Adamski, Z. Bocheński, A. Kałuszyński, A. Łączyński, Cz. Kryński, S. Zemajtys, 1. Kowalski, M. Pocztarski, J. Pietrasiak

 

Przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w kraju i w naszym mieście miały poważny wpływ na sytuację KS "Orlęta". Nowe prawa i zarządzenia władzy ludowej ograniczyły samodzielną działalność Klubu. Piętrzyły się trudności finansowe. Dlatego Zarząd Klubu podjął decyzję o przekształceniu Klubu w sekcję sportową Związku Młodzieży Polskiej o nazwie KS ZMP "Orlęta" Radzyń.

Jesienią 1949 roku część zawodników z KS ZMP "Orlęta" przeszła do nowo utworzonego KS "Związkowiec", którego prezesem był Lucjan Szulc, eks-piłkarz KS "Orlęta". W nowym klubie znaleźli się m.in.: Jerzy Paszkowski, Bazyli Sawicz, Jan Borysiewicz, Antoni Kałuszyński, Edward Rembiewski i inni.

W lutym 1951 r. decyzją Głównego Komitetu Kultury Fizycznej zapoczątkowano szereg zmian w polskim ruchu sportowym. Rozwiązano związki sportowe o pięknej i bogatej tradycji i zastąpiono je sekcjami sportowymi, działającymi przy komitetach kultury fizycznej.

W Radzyniu utworzono koła sportowe: "Ogniwo" (powstało po reorganizacji KS "Związkowiec"), "Spójnię", "Spartę". KS "Ogniwo" działało pod egidą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, zaś "Spójnia" i "Sparta" pod patronatem Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni. Wojskowi i milicjanci utworzyli KS "Gwardia", a przy Jednostce Wojskowej w Maryninie działał KS "Lotnik".

Wobec tych wydarzeń KS "Orlęta" przestał działać. Nie było władz klubowych, barw klubowych, ale pozostali entuzjaści sportu, którzy w nowej sytuacji i w niesprzyjających warunkach podjęli działalność sportową i stanowili podstawową kadrę powstających nowych kół sportowych.

Wśród działaczy sportowych i zawodników byli: Henryk Zając, Bazyli Sawicz, Antoni Kałuszyński, Lucjan Szulc, Edward Rembiewski, Janusz Węcław, Tadeusz Bieniek, Tadeusz Węcław, Tadeusz Książek, Jan Pietrasiak, Jan Pietrzak, Zygmunt Jurkowski, Sergiusz Mizerski, Franciszek Wołek, Adam Kowalski, Tadeusz Kowalski, Waldemar Andrzejewski, Mikołaj Andrzejewski i inni.

Prężnym klubem, promującym piłkę nożną, był KS "Sparta". W 1955 r. zajmował 4 miejsce w tabeli klasy B grupy bialskiej. Wyprzedziły go drużyny: LZS Międzyrzec, Start Parczew, Sparta Międzyrzec.

 

Drużyna piłki nożnej. Początek lat pięćdziesiątych. Od prawej stoją: H. Zając - sędzia, T. Dzięga, A. Kałuszyński, Z. Jurkowski, J. Pietrzak, B. Sawicz - sędzia. Siedzą od prawej: Z. Klej, J. Adamski, S. Mizerski

 

Ważnym wydarzeniem w powojennych dziejach radzyńskiej piłki nożnej był mecz na naszym stadionie z węgierską drużyną z Debreczyna w maju 1957 roku. Wygrali goście wynikiem 7:2. Mecz był sprawdzianem dla działaczy sportowych, zawodników i radzyńskich kibiców. Klub zyskał wielu nowych sympatyków piłki nożnej wśród radzyńskiej młodzieży.

Na początku 1957 roku Główny Komitet Kultury Fizycznej podjął uchwałę o reaktywowaniu związków sportowych. Radzyńscy działacze sportowi i zawodnicy, wierni tradycji KS "Orlęta", postanowili wznowić działalność Klubu. Byli to: Edward Rembiewski, Waldemar Andrzejewski, Jan Pietrzak, Henryk Zając i inni. 31 stycznia 1957 roku wznowił działalność Klub Sportowy "Orlęta" Radzyń. Walne zebranie członków wybrało Zarząd w składzie: Stefan Kubala - prezes, Tadeusz Kowalski i Tadeusz Bernat - wiceprezesi. Gospodarzem Klubu został Janusz Węcław, a Józef Borysiewicz członkiem Zarządu. Zadaniem stowarzyszenia był rozwój sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży miasta i okolic Radzynia.

KS "Orlęta" działał pod patronatem Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej "Podlasianka" w Radzyniu. KS "Orlęta" Radzyń należał w tym okresie do Federacji Sportowej "Sparta" Warszawa.

W 1958 roku drużyna piłki nożnej seniorów KS "Orlęta" Radzyń rozegrała mecze z KS "Start" Lublin, KS "Nadbużanka" Włodawa, KS "Włodawianka" Włodawa, WKS Bezwola. Strzelcy bramek: Z. Kondraszuk, Jan Pietrzak, M. Adamski, Franciszek Wołek. W drużynie seniorów występowali: J. Charęziński, S. Mizerski, Sł. Andrzejewski, M. Adamski, M. Skoczyłaś, S. Szczygielski, J. Pietrzak, A. Szczęch, J. Pietrasiak, Z. Adamski, Z. Kondraszuk, J. Łaniewski.15

5 lipca 1959 r. w Radzyniu z okazji Dnia Spółdzielczości odbył się turniej piłkarski. Zwyciężyła drużyna KS "Orlęta", której kapitanem był Jan Pietrzak. W Klubie działały sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego, szachowa, lekkoatletyczna. Drużyna piłki nożnej KS "Orlęta" uczestniczyła w rozgrywkach północnej grupy klasy A i w kolejnych sezonach zajmowała następujące miejsca: 1962/63 - 12, 1964/65 - 8, 1965/66 - 8. Redaktor "Echa Sportowego" z 1965 roku, pisząc o sytuacji i warunkach pracy Klubu "Orlęta" Radzyń, stwierdził: ... w historii Orląt więcej upadków niż wzlotów". Wszyscy w Radzyniu wierzyli, że nadejdą kiedyś czasy zwycięstw i "wzlotów Orląt". Zmiany organizacyjne w KS "Orlęta" w 1965 roku przyniosły poprawę sytuacji. Nowy Zarząd w składzie: Stefan Kubala - prezes, Józef Oniszczuk i Edward Wrotniak -wiceprezesi, Waldemar Andrzejewski - sekretarz, Stanisław Dąbrowski - skarbnik, Henryk Kur - gospodarz Klubu, wytyczył ambitne zadania na najbliższe lata. Już w następnym sezonie 1966/67 drużyna Orląt poprawiła wyniki i zajęła siódme miejsce w tabeli klasy A, wyprzedzając "Włodawiankę" Włodawa, "Sygnał" Lublin i "Gwardię II" Chełm.

 

Drużyny: "Orlęta" Radzyń i _Huragan" Międzyrzec. W drużynie _Orląt": trener: J. Pietrzak, zawodnicy: M. Skoczyłaś, Z. Kondraszuk, Fr. Wołek, T. Belczyński, J. Łaniewski, A. Węclaw, A. Zieliński, H. Kamela, St. Mazur, M. Sys, Z. Ostapowicz.

 

Dnia 6 lutego 1966 r. odbyło się walne zebranie członków KS "Orlęta" Radzyń. Podjęto uchwałę o zmianach w statucie Klubu i wybrano nowy Zarząd w składzie: Bogusław Sposób -prezes, Sławomir Andrzejewski i Janusz Łotowski - wiceprezesi, Czesław Nizioł - sekretarz, Polikarp Badowski - skarbnik, Stanisław Baran - członek Zarządu. Patronat nad Klubem objął PKS Oddział w Radzyniu Podlaskim. Sekcja lekkoatletyczna w latach sześćdziesiątych wychowała czołowych juniorów Polski w biegach sprinterskich. Byli to: Ryszard Paszczuk i Michał Uryniuk, późniejszy zawodnik I ligowego "Bałtyku" Gdynia.16

W latach sześćdziesiątych Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Zarząd KS "Orlęta" przeprowadzili remont stadionu. W 1963 roku Spółdzielnia Pracy Budowlanych "Zjednoczenie" wykonała ogrodzenie. W latach 1964-65 wyremontowano boiska do gier, strzelnicę, poprawiono nawierzchnię bieżni. Wybudowano lokalny wodociąg doprowadzający wodę do basenu pływackiego. Część prac remontowych sfinansował Totalizator Sportowy. Poprawa warunków treningowych wpłynęła mobilizująco na trenerów i zawodników.

W 1968 roku wprowadzono nowe przepisy zabraniające udzielania pomocy finansowej przez rady narodowe klubom sportowym, oprócz zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

W tej sytuacji dnia 16 lipca 1969 roku walne zebranie członków KS "Orlęta" Radzyń podjęło uchwałę o zmianie przynależności zrzeszeniowej Klubu oraz zmianie nazwy na Ludowy Klub Sportowy "Orlęta" Radzyń. Wybrano nowe władze. Prezesem został Bogusław Sposób, wiceprezesami zaś Zdzisław Wysokiński, Władysław Buchta, Maria Mańko. Skarbnikiem był Józef Malinowski, a gospodarzem Klubu Jan Węcław, do składu Zarządu weszli również Marian Goluch, Kazimierz Odrzygozdz, Polikarp Badowski, Andrzej Zachariasz. W komisji rewizyjnej pracowali: Eugeniusz Chojecki, Ryszard Panasz, Jerzy Struczyk.

 • Na początku lat siedemdziesiątych w Ludowym Klubie Sportowym działały sekcje:
 • piłki nożnej - instruktorzy Jan Pietrzak, Piotr Spozowski, Faustyn Pietruczenko, Sławomir Andrzejewski, Marian Muniowski,
 • tenisa stołowego - instruktorzy Waldemar Andrzejewski, Franciszek Wołek,
 • szachowa - instruktor Horst Szmytkowski,
 • kolarska - instruktor inż. Jerzy Tusz,
 • brydża sportowego - instruktor Julian Dobrowolski,
 • piłki siatkowej - instruktor Józef Olejasz,
 • lekkoatletyczna - instruktorzy Czesław Kroszczyński, Jerzy Komar, Stanisław Długozima,
 • akrobatyki sportowej - instruktor Jerzy Silijańczuk.

Sekcja akrobatyki sportowej działała kilka miesięcy i została przeniesiona do Międzyrzeca Podlaskiego. Największym zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców Radzynia i okolic cieszyła się sekcja piłki nożnej. Liczba zawodników zgłoszonych w Polskim Związku Piłki Nożnej ciągle wzrastała i wynosiła: w 1974 roku - 24 osoby, 1975 r. -46, 1976 r. - 58, 1977 r. - 64.18

Drużyna seniorów uczestniczyła w rozgrywkach lubelskiej klasy A. W sezonie piłkarskim 1972/73 w mistrzostwach klasy A zajęła III miejsce. W następnym sezonie 1973/74 awansowała zajmując II miejsce.

Drużyna piłki nożnej KS "Orlęta", 1972 rok.
Od lewej stoją: R. Drozd, R. Orkisiewicz, J. Gmur, W. Andrzejewski, J. Szymanek, J. Chudowolski, Eugeniusz Klewek - kierownik Klubu, M. Grzeszyk, P. Spozowski. Klęczą od lewej: J. Pietrzak - trener, E. Zieliński, St. Mazur, T. Kot.

 

W tym samym sezonie drużyna juniorów zajęła pierwsze miejsce, lecz ze względu na brak środków finansowych nie została zgłoszona do wydzielonej ligi juniorów na następny sezon. Juniorzy rozgrywali przedmecze.

Ważnym wydarzeniem dla radzyńskich sympatyków sportu, działaczy sportowych i zawodników, jednocześnie wyrazem uznania dla ich pracy, był rozegrany na naszym stadionie w dniu 25 czerwca 1972 r. międzypaństwowy mecz drużyny KS "Orlęta" z jugosłowiańską drużyną NH Donije Mihaljec. Zwyciężyli goście. Lata siedemdziesiąte były bardzo pomyślne dla radzyńskich sportowców. Wychowankowie i piłkarze KS "Orlęta" odnosili sukcesy.

Mieczysław Marciniuk, piłkarz "Orląt", przeszedł do czołowej drużyny naszego regionu - Motoru Lublin. W 1970 roku zdobył z nową drużyną brązowy medal, a w 1971 r. został Mistrzem Polski Juniorów. Grał razem z tak uznawanymi później polskimi piłkarzami jak - Władysław Żmuda, Jerzy Krawczyk i inni. Występował w II-ligowej drużynie seniorów Motoru Lublin. Ciężka kontuzja uniemożliwiła mu dalszy rozwój. Wrócił do Radzynia i przez wiele lat był czołowym zawodnikiem drużyny "Orląt" i jej kapitanem, a w latach późniejszych trenerem piłkarzy i wychowawcą młodzieży. Włodzimierz Andrzejewski jesienią 1975 roku został studentem AWF w Białej Podlaskiej i zawodnikiem klubu AZS -AWF Biała Podlaska. Grał w lidze między wojewódzkiej, a potem w III lidze. W 1980 r. przeszedł z LKS "Orlęta" do II-ligowego klubu "Broń" Radom. W 1986 r. jako pierwszy radzynianin grał na boiskach I ligi, reprezentując barwy "Radomiaka" Radom. W 1995 roku trenowana przez niego drużyna "Górnik" Łęczna awansowała do II-ej ligi, a kiedy Orlęta Radzyń awansowały do IV ligi, został ich pierwszym trenerem.

W latach siedemdziesiątych sukcesy sportowe odnosili także sportowcy innych sekcji. Drużyna tenisa stołowego zrzeszała 22 zawodników i występowała w klasie A, a od sezonu 1976/77 w lidze między wojewódzkiej. Czołowi zawodnicy tego okresu to: Wiesław Andrzejewski, Adam Skrzeczkowski, Piotr Polakowski, Jan Romańczuk i Radosław Węcław. Opiekunem sekcji i trenerem był Waldemar Andrzejewski, członek Zarządu LKS "Orlęta".

Sekcja szachowa, zarejestrowana w Polskim Związku Szachowym w Warszawie, zrzeszała 26 członków, w tym 5 kobiet. Jej instruktorem był Horst Szmytkowski. Pracę z młodymi szachistami prowadził w radzyńskim Liceum Ogólnokształcącym nauczyciel matematyki - Eugeniusz Paśnikowski.

 

Drużyna sekcji szachowej. 1972 rok.
Od lewej stoją: W. Buchta, H. Szmytkowski, E. Chojecki, Zb. Litwiniec, K. Niewęgłowski, M. Mańko, Z. Grodzki, St. Szram, A. Litwiniec, E. Paśnikowski, Gorzelański - w samochodzie.

 

Na Szachowych Mistrzostwach Powiatu Radzyńskiego 5 marca 1967 r. w Międzyrzecu Podlaskim Zbigniew Litwiniec i Zenon Gosek zajęli pierwsze miejsca. W 1967 r. drużyna "Orląt" rozegrała pierwszy mecz szachowy w wojewódzkiej klasie A z Adamowem, odnosząc zwycięstwo 8:0. Przyczynili się do niego: Horst Szmytkowski, Eugeniusz Paśnikowski, Stanisław Szram, Andrzej Litwiniec, Zbigniew Litwiniec (lider drużyny), Stanisław Stecki, Zygmunt Grodzki i Maria Mańko. Na początku lat siedemdziesiątych drużyna zajmowała w klasie A miejsca: 1970 r. - VI, 1971 r.- VI, 1972 r.- VIII.

W 1974 r. Eugeniusz Paśnikowski wygrał symultanę z ówczesnym Mistrzem Świata Michaiłem Talem na pokazowej imprezie w Lublinie. W tym samym roku drużyna "Orląt" w finale ogólnopolskiego turnieju "Złota Wieża" w Płocku zajęła VI miejsce.

Finał ogólnopolskiego turnieju o "Złotą wieżę". Płock 1974 r. Od prawej siedzą: H. Szmytkowski, Zb. Litwiniec, A. Litwiniec.

 

W 1975 r., w kolejnej edycji turnieju "Złota Wieża" z udziałem szachistów z Bułgarii, NRD i Czechosłowacji, Andrzej Litwiniec zajął indywidualnie 12 miejsce, a na turnieju w Słupsku 6 miejsce. W latach następnych Andrzej Litwiniec zdobywał wielokrotnie mistrzostwo województwa bialskopodlaskiego, a Zbigniew Litwiniec czołowe miejsca w grze błyskawicznej.

Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej w latach 1977 i 1978 zajmowali drużynowo I miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych i 12 miejsce na Mistrzostwach Polski. Wyróżniający się zawodnicy to: B. Kamińska, B. Grochowska, J. Wierzchowska, J. Borysiuk, J. Cybula, Wł. Szymański, M. Gozdołek i Roman Osak, późniejszy Mistrz Polski w supermaratonach. Trenerem był Czesław Kroszczyński, trener II klasy, nauczyciel wychowania fizycznego z Zespole Szkół Zawodowych w Radzyniu Podlaskim.

Sekcja piłki siatkowej w latach siedemdziesiątych występowała w lubelskiej lidze okręgowej, zajmując kilkakrotnie pierwsze miejsca. Walczyła też w barażach o awans do drugiej ligi, niestety nie udało się jej tego osiągnąć. Trenerem był Józef Olejasz nauczyciel wychowania fizycznego i pasjonat siatkówki pracujący również w Zespole Szkół Zawodowych w Radzyniu. Wyróżniającymi się zawodnikami byli: Zdzisław Gmur, Jan Gmur, Andrzej Szczęch, Jerzy Muniowski, Zbigniew Kożuch, Tadeusz Sałata, Jan Król.

Sekcja brydża sportowego zrzeszała 12 zawodników. Działała pod kierunkiem Juliana Dobrowolskiego. Jej czołowymi zawodnikami byli Julian Dobrowolski, Józef Guz, Ryszard Panasz, Sławomir Zając, Tadeusz Gmur, Wiesław Sawicz. Sukcesy odnosili także zawodnicy sekcji kolarskiej, trenowanej przez Jerzego Tusza. W 1974 r. Zbigniew Beń zakwalifikował się do Mistrzostw Polski a w 1975 r. wraz z Kazimierzem Niedziółką został powołany do kadry województwa lubelskiego.21 Sukcesy zawodników, puchary, medale, dyplomy - to efekt żmudnej pracy kadry instruktorów i trenerów oraz wytrwałości zawodników.

W latach siedemdziesiątych prezesami Klubu "Orlęta" byli Bogusław Sposób (1969 - 1972 r.), Wojciech Czerwiński (1973 - 1976 r.), Sławomir Andrzejewski (1976 - 1980 r.). Wspólnie z Zarządem Klubu i kadrą instruktorów i trenerów troszczyli się o sprzęt sportowy, odpowiednie warunki do treningów, poziom wyszkolenia sportowców, stan stadionu, a także o fundusze na te cele.

Działalność Klubu wspomagana była przez władze sportowe z miasta i powiatu, instytucje i miejscowe zakłady pracy oraz Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a po wprowadzeniu reformy administracyjnej (w 1975 r.) UW w Białej Podlaskiej, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, Urząd Miejski w Radzyniu, Oddział Transbudu w Radzyniu, Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Radzyniu, Zakład Budowlano - Montażowy WZGS w Radzyniu, EZPOW Hortex w Radzyniu, Spółdzielnia Ogrodnicza "Podlasianka", Oddział WSS "Społem" w Radzyniu, Oddział PKS w Radzyniu, Spółdzielnia Mleczarska w Radzyniu. To dzięki ich pomocy możliwy był zakup nowego sprzętu, strojów sportowych, stała konserwacja urządzeń sportowych na stadionie (płyty boiska, bieżni, skoczni, itd.), zapewnienie środków transportu na mecze i imprezy sportowe.

Staraniem Zarządu i członków LKS "Orlęta" zorganizowano uroczyste obchody 50-lecia Klubu. Jesienią 1974 roku drużyna piłki nożnej Orląt rozegrała mecze towarzyskie z drużynami II ligi - Motorem Lublin (wynik 1:2) i Avią Świdnik (wynik 1:3).

 

Drużyna piłki nożnej w sezonie 1973/74. Od prawej stoją: J. Pietrzak - trener, T. Orkisiewicz, E. Pawlina, W. Żurawski, S. Ostapowicz, H. Zając - sędzia, W. Janowski, W. Kobojek, J. Szymanek, Fr. Wołek, B. Sawicz - sędzia. U dołu od prawej: Wł. Andrzejewski, P. Spozowski, B. Bieniek, J. Kożuchowski, E. Krupiński.

 

Dnia 15 grudnia 1974 roku odbyło się walne zebranie członków LKS "Orlęta", połączone z uroczystą akademią. Klub otrzymał sztandar ufundowany przez Urząd Miejski w Radżyniu i Naczelnika Miasta Wojciecha Czerwińskiego. Zasłużonym działaczom sportowym, trenerom i zawodnikom wręczono odznaczenia i dyplomy. l lutego 1975 r. w zabytkowym Pałacu Potockich w Radzyniu odbył się Bal Mistrzów Sportu zorganizowany przy pomocy redakcji "Sztandaru Ludu", "Kuriera Lubelskiego", wojewódzkich władz sportowych LZS. Bawili się na nim zwycięzcy X Plebiscytu na Najlepszych Sportowców LZS Lubelszczyzny, członkowie Klubu "Orlęta" i zaproszeni goście.

Dnia 6 czerwca 1976 roku drużyna piłki nożnej LKS "Orlęta" rozegrała międzypaństwowy mecz z drużyną KS Zeleznodarożnik z Brześcia n/Bugiem ZSRR. Jednym z sędziów był Henryk Zając.

 

 

Sytuacja gospodarcza i społeczno - polityczna kraju końca lat siedemdziesiątych miała wpływ na pracę Klubu. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. osłabiło pracę sportowców. Zarządzenia, władz bardzo ograniczyły działalność trenerów i instruktorów, a także organizację imprez sportowych.

Mimo trudności Klub "Orlęta" nadal prowadził działalność szkoleniową, sportową i wychowawczą. Współpracował z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji powołanym przez władze miejskie l stycznia 1981 r., Wojewódzkim Związkiem Ludowych Zespołów Sportowych w Białej Podlaskiej, Radzyńskim Domem Kultury, szkołami miasta i gminy Radzyń, zakładami pracy. Rozwinął pracę z młodzieżą, tworząc korzystne warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym pozwoliła pozyskać uzdolnioną młodzież, umożliwiła jej treningi oraz starty w zawodach i imprezach sportowych. Drużyny piłki nożnej juniorów i trampkarzy trenowały pod kierunkiem Piotra Spozowskiego i Andrzeja Marciniuka

Do sukcesów odniesionych w roku 1985 należy zajęcie przez juniorów I-go miejsca w klasie między okręgowej oraz występowanie utalentowanych zawodników w reprezentacji juniorów województwa bialskopodlaskiego. Drużyna piłki nożnej seniorów uczestniczyła w rozgrywkach bialskopodlasko - chełmskiej klasy międzyokręgowej i w sezonie 1981/82 zajęła 4 miejsce w kolejnym sezonie 1982/83 - 3 miejsce, w sezonie 1983/84 - 4 miejsce.

Po utworzeniu bialskopodlasko - siedleckiej klasy międzyokręgowej w sezonie 1984/85 Orlęta zajęły 5 miejsce. W następnym sezonie 1985/86 było już gorzej, a w 1986/87 drużyna spadła na ostatnie, 12 miejsce w tabeli. Było źle. Sukcesy odnosili młodzi lekkoatleci pracujący pod kierunkiem trenera Czesława Kroszczyńskiego i nauczycieli wychowania fizycznego Jerzego Komara i Stanisława Długozimy. W III Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży zdobyli 5 złotych medali, 6 srebrnych i 3 brązowe. Reprezentowali województwo bialskopodlaskie na Centralnej Spartakiadzie Młodzieży w biegach przełajowych.

Młodzi szachiści zajmowali pierwsze miejsca w turnieju o "Złotą Wieżę" i uczestniczyli w turniejach ogólnopolskich, a w 1987 r. zdobyli tytuł Indywidualnego Mistrza Juniorów województwa bialskopodlaskiego. Karolina Legęza w półfinale Mistrzostw Polski w szachach zajęła I miejsce oraz 8 w kraju. Instruktorem był Zbigniew Litwiniec.

 

Szachowe Mistrzostwa Polski Zuchów. 1987 r.

 

Sekcja tenisa stołowego pracowała w trudnych warunkach. Brakowało sali treningowej. Mimo to w 1983 r. zawodnicy wywalczyli puchar Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Białej Podlaskiej. Pracami sekcji kierowali Wiesław Andrzejewski i Waldemar Szabrański.

Sekcja strzelectwa sportowego działała w latach 1985-1988. Instruktorami byli Zenon Olejarz i Tadeusz Grzywaczewski. Sekcja liczyła 12 zawodników. Ich sukcesy to zajęcie w 1986 r. I miejsca w Lidze Zakładów Pracy, udział w zawodach Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego regionu lubelskiego i Ligi Strzeleckiej województwa bialskopodlaskiego. W 1987 roku drużyna brała udział w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa LKS "Orlęta" Radzyń.

Jedną z form działalności Klubu "Orlęta" była organizacja imprez sportowych dla szerokiego grona mieszkańców miasta i okolic. Tylko w 1987 r., wspólnie ze Szkolnymi Klubami Sportowymi i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, zorganizowano 10 imprez lekkoatletycznych z udziałem dzieci i młodzieży, uczniów radzyńskich szkół. Ważna rola przypadła nauczycielom wychowania fizycznego, którzy na co dzień są propagatorami lekkoatletyki i gier drużynowych wśród młodzieży. Były to: Anna Komar, Anna Piwnicka, Aniela Kryńska, Maria Beń, Jerzy Komar.

Kolejni prezesi i Zarządy Klubu "Orlęta" podejmowali nowe zadania. Działalnością Klubu kierowali: Henryk Plebanowicz (w latach 1981 - 1985), Tadeusz Gmur (1986 r.), Józef Wysocki (1986 - 1988), Zdzisław Janus (od 1988 r. do jesieni 1991 r.). Wieloletnimi działaczami i członkami Zarządu byli: Witold Kowalczyk, Marek Borysiewicz, Andrzej Pilecki, Zenon Biernacki, Piotr Spozowski, Tadeusz Grzywaczewski.

W latach 1983 - 86 przeprowadzono prace remontowe stadionu. Objęły one płytę boiska do gry w piłkę nożną (1983 r.), bieżnię, skocznię i szatnię. W następnych latach wyremontowano trybunę główną, bramy, strzelnicę i ustawiono nowe ławki. W 1986 r. wykonano płytę boiska treningowego na placu obok stadionu od ulicy Wyszyńskiego.

W trosce o zdrowie i jak najlepsze przygotowanie sprawnościowe zawodników organizowano obozy sportowe, szkoleniowe, treningowe - wypoczynkowe, szkoleniowo -kondycyjne. Pierwszy obóz szkoleniowy dla seniorów i juniorów sekcji piłki nożnej został zorganizowany przez Zarząd Klubu w 1983 r. w Czemiernikach. W następnych latach organizowano obozy w Okunince, Rabce, Serpelicach. Organizatorami zgrupowań byli Zdzisław Janus, prezes i członek Zarządu, oraz Marian Wieczorek, kierownik Klubu. Nad zdrowiem zawodników czuwali lekarze: Janusz Kościelecki (od 1966r. do 1980r.) a w latach następnych Alfred Wróblewski.

Ważnym wydarzeniem w dziejach Klubu "Orlęta" był jubileusz 60-lecia Klubu, obchodzony w 1984 r. Zorganizowano okolicznościową wystawę, na której zaprezentowano dorobek Klubu. Zasłużeni działacze sportowi zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi. Jan Pietrzak, Edward Rembiewski, Henryk Zając otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.. Wielu trenerów, instruktorów i zawodników zostało nagrodzonych medalami, honorowymi odznakami i dyplomami. Podziękowania i dyplomy otrzymały również zakłady pracy i instytucje wspierające finansowo działalność Klubu.

Drużyna piłki nożnej seniorów rozegrała towarzyski mecz z I-ligowym "Radomiakiem" Radom, w którym grał Włodzimierz Andrzejewski, zakończony wynikiem 1:4.

Dnia 14 listopada 1986 roku uroczyście obchodzono 40-lecie utworzenia LZS. Zasłużeni instruktorzy i działacze sportowi LKS "Orlęta" zostali uhonorowani odznaczeniami za społeczną pracę na rzecz rozwoju sportu w środowisku. Medal 40 - lecia LZS otrzymali: Witold Kowalczyk, Marek Borysiewicz, Stanisław Gdala, Marian Bukowski, Józef Olejasz, Horst Szmytkowski. Złotą Odznakę LZS otrzymali: Tomasz Odrzygóźdź, Zbigniew Osipik, Piotr Spozowski, Longin Adamkiewicz.

Srebrną Odznakę LZS otrzymali: Radosław Węcław, Andrzej Wołek. Odznakę "Zasłużony działacz LZS" otrzymał członek Zarządu LKS "Orlęta" Jerzy Struczyk.

 

"Orlęta" po meczu z drużyną z NRD. Stoją od lewej: Z. Luty, M. Czerwiński, A. Lemieszek, A. Wołek, E. Pawlina, Sł. Oworuszko, Stefan Mikuła - trener, T. Cisar. Siedzą od lewej: Sł. Mańko, Zb. Osipik, J. Kwoczko, T. Odrzygóźdź, Z. Bober, D. Wołek.

 

Dnia 25 maja 1986 roku drużyna LKS "Orlęta" Radzyń rozegrała mecz z niemiecką drużyną BSG "Aktivist" z Sollstedt. Mecz zakończył się remisem (1:1).

Pod koniec lat osiemdziesiątych LKS "Orlęta" borykał się z wieloma problemami. Brakowało wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, sprzętu, sal treningowych. Stale rosły ceny sprzętu sportowego i strojów sportowych. Wynajem autokaru do przewozu zawodników na mecze był coraz droższy. W kasie Klubu brakowało pieniędzy.

W wyniku tych trudności czasowo zawieszono działalność sekcji piłki siatkowej, lekkoatletycznej, tenisa stołowego oraz dwóch grup szkoleniowych piłki nożnej. Organizacją imprez lekkoatletycznych i rekreacyjnych zajęły się Szkolne Koła Sportowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Radzyński Dom Kultury. W sezonie 1988/89 drużyna Orląt uczestniczyła w rozgrywkach grupy I klasy A i zajęła II miejsce.

 

Drużyna LKS "Orlęta" w sezonie 1989/90.

 

W kolejnym sezonie 1989/90 drużyna awansowała do klasy okręgowej i zajęła 4 miejsce w tabeli. Trenerem drużyny był Stefan Mikuła. Drużyny juniorów pracowały pod kierunkiem Piotra Spozowskiego i Mieczysława Marciniuka. Trenerami trampkarzy byli Dariusz Wołek i Tomasz Odrzygóźdź. Juniorzy uczestniczyli w wielu rozgrywkach. W sezonie 1987/88 wygrali turniej wojewódzki Piłkarska Kadra Czeka oraz zdobyli trzecią lokatę w makroregionie. Początek lat dziewięćdziesiątych to czas dalszego zmagania się Zarządu Klubu, pod kierownictwem Zdzisława Janusa, z piętrzącymi się trudnościami. Definitywnie ograniczono dotacje z Urzędu Miasta, wstrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, nie było pomocy ze strony radzyńskich przedsiębiorstw, borykających się z kłopotami finansowymi.

W tej trudnej sytuacji pomógł Klubowi burmistrz Radzynia Julian Mazurek. Drużyny piłki nożnej mogły przystąpić do rozgrywek ligowych. Z pomocą pospieszył także Andrzej Pilecki, dyrektor Radzyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, przekazując Klubowi nieodpłatnie autobus (maj 1991 r.), popularnie nazywany przez sportowców "Pszczółką".

Do jesieni 1991 roku pracami Klubu "Orlęta" kierował Zarząd z prezesem Zdzisławem Janusem, a od jesieni 1991 do 1992 roku z prezesem Kazimierzem Jawoszkiem.

W Klubie działały sekcje piłki nożnej (seniorzy, juniorzy, trampkarze), szachowa, tenisa stołowego i lekkoatletyczna. Do kadry instruktorów i trenerów należeli: Z. Prokopiak, Dariusz Wołek, Piotr Spozowski, Wiesław Andrzejewski, Tomasz Odrzygóźdź, Edward Pawlina, Mieczysław Marciniuk, W. Szabrański, Stefan Mikuła, Radosław Węcław, Zbigniew Litwiniec, Andrzej Litwiniec. Drużyna piłki nożnej seniorów rozgrywała mecze w klasie między okręgowej i w kolejnych sezonach zajmowała następujące miejsca:
- 1990/91 -10 miejsce,
- 1991/92 -11 miejsce,
- 1992/93 - 14 miejsce (ostatnie w tabeli).

Sukcesy odnosili juniorzy i trampkarze. W maju 1990 roku drużyna starszych trampkarzy, prowadzona przez Tomasza Odrzygoździa, zdobyła mistrzostwo województwa.

Nagrodą dla chłopców był obóz sportowy w Morgoninie koło Piły. Przez dwa tygodnie rozgrywano mecze finałowe w ramach edycji turnieju "Piłkarska Kadra Czeka" pomiędzy ośmioma najlepszymi drużynami w kraju. Chłopcy zajęli 8 miejsce. Opiekunami grupy byli Tomasz Odrzygóźdź i Marian Wieczorek.

W rok później, 12 czerwca 1991 roku, drużyna "Orląt" do lat 15-tu zajęła I miejsce w wojewódzkim finale rozgrywek "Piłkarska Kadra Czeka", a 3 dni później, 15 czerwca 1991 r. - I miejsce w makroregionie, zwyciężając drużyny z rejonów: lubelskiego, zamojskiego, siedleckiego, chełmskiego, kieleckiego i radomskiego. W sezonie 1991/92 drużyna juniorów grała w I lidze międzyokręgowej (siedleckie, bialskopodlaskie) i po rundzie jesiennej zajmowała II miejsce. Nagrodą za odniesione sukcesy dla zawodników i instruktorów był pobyt na obozie sportowym w Baranowiczach na Białorusi, zorganizowanym przez wiceprezesa Klubu "Orlęta", Zdzisława Janusa, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Radzyniu Podlaskim, oraz przez Mariana Wieczorka, kierownika Klubu.

Wiosenne mecze w 1993 roku przyniosły drużynie juniorów awans do ligi makroregionalnej. Trenerem zawodników był Dariusz Wołek. Początek lat dziewięćdziesiątych to promyk nadziei na powrót radzyńskich lekkoatletów do dawnej klasy. W 1990 roku jeden zawodnik uczestniczył w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i jeden w Mistrzostwach Polski Juniorów. Nasi zawodnicy zajęli I i III miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w biegach przełajowych. Szachiści - seniorzy zajęli w 1991 r. drużynowo I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej, pokonując drużyny Il-go ligowe. Juniorzy sekcji szachowej zdobywali wielokrotnie tytuły mistrzów województwa bialskopodlaskiego i awansowali do finałów Mistrzostw Polski. Do najlepszych należeli; Karolina Legęza, Mirosława Litwiniec, Zuzanna Litwiniec, Zenon Kopeć, Grzegorz Kopeć, Przemysław Ponikowski, Łukasz Dymek. Drużyny szachowe prowadził Zbigniew Litwiniec.

Na początku lat dziewięćdziesiątych używano nazwy Miejski Klub Sportowy "Orlęta' Radzyń. Decyzję o zmianie nazwy podjęło walne zebranie członków LKS "Orlęta" Radzyń w dniu 2 marca 1993 roku. Nowa nazwa Klubu obowiązywała krótko, ponieważ nie zarejestrowano zmian w statucie i nazwy Klubu w sądzie. Lata 1993 - 1995 przyniosły pewne ożywienie w pracach klubu, pozyskano sponsorów: Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego "Bacutil", Nadleśnictwo Państwowe w Radzyniu, Spółdzielnia Inwalidów "Simena" oraz przedsiębiorców Zbigniewa Mańko i A. Z. Dzwonkiewiczów.

Wobec rosnących problemów z dojazdami na zawody Zarząd Klubu podjął decyzję o zakupie autokaru. Przedstawiciele Zarządu sprzedając poczciwą "Maję" i pozyskując środki finansowe od zakładów w 1994 roku kupili na przetargu autokar marki AUTOSAN H9 po kapitalnym remoncie. Rozwiązano w ten sposób na wiele lat problemy dowozu zawodników na mecze i inne zawody sportowe oraz pozyskiwano dodatkowe środki finansowe z wynajmu autokaru. Rosła liczba zawodników grup młodzieżowych. W latach 1994/95 liczyły one 68 osób, w 1995/96 - 80 osób, a w 1997/98 -98 osób. Był to okres sukcesów piłkarzy. Seniorzy zajęli 6 miejsce w klasie okręgowej (sezon 1993/94), a w następnym sezonie 1994/95 wywalczyli I miejsce. Trenerem był Edward Pawlina.

W 1994 roku drużyna juniorów starszych wywalczyła po raz trzeci w historii Klubu awans do ligi makroregionalnej. Na zakończenie sezonu 1993/94 drużyny juniorów starszych, młodszych i trampkarzy, trenujące pod kierunkiem Tomasza Odrzygoździa, Bogdana Fijałka, Marka Fraczka zdobyły I miejsce w lidze wojewódzkiej i I miejsce w kolejnej edycji rozgrywek "Piłkarska Kadra Czeka". Dla radzyńskich piłkarzy był to bardzo pomyślny sezon.

Od sierpnia 1994 roku wznowiła pracę sekcja tenisa stołowego. Jej opiekunami byli: prezes Adam Adamski i Jerzy Komar. Zawodnicy uczestniczyli w turniejach ligi między wojewódzkiej grupy B. Na turnieju "Słowa Podlasia" w Leśnej Podlaskiej Hubert Skwara zajął I miejsce w kategorii szkół podstawowych, a Jarosław Waszczuk I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.

W mistrzostwach SZS miejsca w pierwszej dziesiątce zajmowali: Anna Pawłowska, Andrzej Mazur, Artur Drygiel, Mariusz Uss, Andrzej Pietruk, Krzysztof Jonasz, Sławomir Mańko. Wśród drużyn, z którymi rozgrywano mecze, były: "Hetman" Zamość, "Lewart" Lubartów.

Sekcja lekkoatletyczna skupiała uzdolnioną młodzież ze szkół miasta i gminy Radzyń. Jej opiekunami i trenerami byli nauczyciele wf. Sukcesy odnosili zawodnicy, prowadzeni przez nauczyciela wf Mariusza Chylińskiego. W 1993 roku Justyna Karwowska zdobyła mistrzostwo województwa bialskopodlaskiego w biegach przełajowych juniorek i awansowała do Mistrzostw Polski. W XXIX Międzynarodowym CROSSIE Ostrzeszowskim 18 marca 1993 roku Katarzyna Fajnas zajęła III miejsce, a Elżbieta Karwowska V miejsce. W I Ogólnopolskim Biegu Ulicznym w Warszawie juniorów Anna Belniak zajęła V miejsce.

Kolejne sukcesy w latach 1994-95 to Puchar Polski Juniorek w biegach przełajowych, zdobycie przez Agnieszkę Zabielską wicemistrzostwa Polski w biegu na 5000 m. i V miejsca w Międzynarodowym CROSSIE Ostrzeszowskim 23 maja 1995 roku.

W latach 1995 - 1996 głównym celem Zarządu Klubu i prezesa Józefa Skwary, a potem prezesa Zbigniewa Mańko (od 1996 r.), był awans drużyny piłki nożnej seniorów do IV ligi. Zarząd i trenerzy przeprowadzili zmiany w drużynie, stawiając na młodych zawodników.

W sezonie 1994/1995 roku, po wygraniu wszystkich spotkań, drużyna prowadzona przez Edwarda Pawlinę awansowała do ligi między wojewódzkiej, ten sukces był konsekwencją systematycznej pracy trenerów i zawodników od 1990 r. W sezonie 1995/96 drużynę seniorów wzmocnili nowi zawodnicy - M. Hułas (AZS Biała Podlaska, Motor Lublin), M. Roter (Błękitni Kielce), R. Sierakowski (AZS Biała Podlaska), R. Wieczerzak (Hetman Zamość), Z. Balkiewicz (Stal Kraśnik).27 Dość wysoki poziom wyszkolenia i sukcesy drużyn młodzieżowych w rozgrywkach makroregionalnych zwróciły uwagę trenerów Lublinianki. Zainteresowano się szczególnie Danielem Sytą.

Ożywiły się też kontakty z klubami II-ligowymi, WKS Lublinianką i Górnikiem Łęczna, rezultatem czego były mecze towarzyskie w maju 1995 roku z Lublinianką (wynik spotkania 1:5) i w czerwcu 1995 r. z Górnikiem Łęczna (wynik spotkania 2:4). Prowadzący wówczas Klub "Górnik Łęczną" - prezes Waldemar Piotruk i trener Włodzimierz Andrzejewski "uczyli się" w Radzyniu Podlaskim. W klubie Orlęta nadal działały sekcje piłki siatkowej, tenisa stołowego i sekcja szachowa. Juniorzy sekcji szachowej w mistrzostwach drużynowych Ligi Szkół Podstawowych województwa bialskopodlaskiego zajęli pierwsze miejsce.

Zwycięska drużyna szachowa juniorów Od lewej siedzą: M. Litwiniec, Z. Litwiniec, M. Szabrański, M. Niewęgłowski

 

W sezonie 1995/96 siatkarze zajęli II miejsce w II grupie strefowej kielecko - lubelskiej. Drużynę prowadził Piotr Spozowski. Sekcja działała do jesieni 1996 roku. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego grali w grupie B II ligi. W 1996 r. zarząd Klubu podjął decyzję o likwidacji sekcji ze względu na brak sal do treningów i problemy finansowe.

LKS "Orlęta" wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a od 1996 roku Radzyńskim Ośrodkiem Kultury i Szkolnymi Klubami Sportowymi, organizował imprezy o charakterze rekreacyjno - sportowym. Były to:

 • amatorska liga koszykówki,
 • sztafetowe biegi uliczne z okazji świąt państwowych, mistrzostwa rejonu Radzyń Podlaski w biegach przełajowych,
 • cykl turniejów koszykówki o "Puchar Lata",
 • festyny,
 • wojewódzkie biegi przełajowe,
 • turnieje tenisa stołowego,
 • turnieje piłki nożnej radzyńskich zakładów pracy.

Klub borykał się z trudnościami finansowymi. Malały dotacje z Urzędu Miasta, a sponsoring radzyńskich przedsiębiorców był bardzo ograniczony. Dodatkowo Zarząd Miasta podjął decyzję o przekazaniu funduszów na działalność sportowo - rekreacyjną do Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Dnia 7 października 1996 r. władze Klubu, reprezentowane przez prezesa Zbigniewa Mańko, podpisały porozumienie z Zarządem Miasta o zrzeczeniu się użytkowanej bazy i obiektów sportowych na rzecz Radzyńskiego Ośrodka Kultury w zamian za możliwość bezpłatnego korzystania z nich podczas treningów i zawodów sportowych. Działalność sportowo - rekreacyjna od tej pory podlegała Radzyńskiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji. W ten sposób ograniczono działalność Klubu "Orlęta". Dnia 18 stycznia 1997 r. walne zebranie członków Klubu wybrało nowe władze. Prezesem został ponownie Zbigniew Mańko, wiceprezesami Jacek Piekutowski i Edward Pawlina, sekretarzem Włodzimierz Chlebek, skarbnikiem - Stefan Mikuła, członkowie - Zbigniew Luty, Kazimierz Brożek, Zbigniew Kurenda. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Zdzisław Janus - przewodniczący, Jerzy Komar i Stanisław Troć -członkowie.

W dniu 8 maja 1997 r. rezygnację z funkcji prezesa złożył Zbigniew Mańko. Nowym prezesem został Jacek Piekutowski, a wiceprezesem Zbigniew Luty. Dokonano zmian w kadrze szkoleniowej. Edward Pawlina został trenerem drużyny piłki nożnej seniorów, Piotr Spozowski juniorów starszych, Marian Marciniuk juniorów młodszych, a Tomasz Odrzygóźdź trampkarzy.

W sezonie 1997/98 drużyna piłkarska seniorów zajęła w IV lidze między okręgowej 14 miejsce (ostatnie) i została zdegradowana do V ligi. Mimo porażek Klub "Orlęta" nadal cieszył się popularnością wśród swoich kibiców, szczególnie młodzieży. W sekcji piłki nożnej było 98 juniorów, w sekcji szachowej.

Drużyny młodzieżowe jednak odnosiły sukcesy. Na zakończenie sezonu 1997/98 juniorzy starsi, których trenował Piotr Spozowski, zajęli II miejsce w lidze wydzielonej województwa bialskopodlaskiego.

W latach 1997 - 98 zarząd Klubu wiele uwagi poświęcił szkoleniu młodzieży, Marcin Pawlina został powołany do reprezentacji makroregionu trampkarzy. W drużynach Bialskopodlaskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej chłopców (rocznik 1983 - 85) grało 16 zawodników, wychowanków LKS "Orlęta" Radzyń. W tym samym czasie szachiści zajęli I miejsce w wojewódzkim finale rozgrywek o "Złotą Wieżę".

W sezonie 1998/99 drużyna piłkarska seniorów grała w V lidze i zajęła 4 miejsce, wyprzedzając m.in. "Victorię" Parczew.

Dnia 30 stycznia 1999 r., na walnym zabraniu członków, przeprowadzono zmiany w składzie Zarządu. Prezesem pozostał Jacek Piekutowski, a wiceprezesami Stefan Mikuła i Zbigniew Luty, skarbnikiem - Zbigniew Kurenda. Pozostali członkowie Zarządu to Zbigniew Mańko, Józef Skwara, Mieczysław Marciniuk. Prezes Klubu wręczył pamiątkowe statuetki przedstawicielom Urzędu Miasta, Spółdzielczej Mleczarni "Spomlek", Spółdzielni Inwalidów "Simena", Górniczej Fabryki Narzędzi za pracę na rzecz Klubu oraz wsparcie finansowe. Wiosną 1999 roku zorganizowano turniej piłki nożnej dla uczniów szkół powiatu radzyńskiego w następujących grupach:

 • klasy VII - VIII - o Puchar Starosty Radzyńskiego,
 • klasy V - VI - o Puchar Prezesa LKS "Orlęta"

W 1999 r. uroczyście obchodzono jubileusz 75-lecia Klubu "Orlęta" Radzyń. Z tej okazji Zarząd Klubu , przy pomocy Biura Promocji Miasta, wydał okolicznościowy folder autorstwa Zdzisława Janusa pod tytułem "Zarys historii klubu sportowego LKS "Orlęta" Radzyń Podlaski 1924 - 1999" i pamiątkowy proporczyk. Dnia 15 stycznia 2000 r. odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli przedstawiciele trzech pokoleń sportowców Klubu, władz samorządowych i zaprzyjaźnionych zakładów pracy. Zasłużeni działacze, trenerzy i zawodnicy otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy. Medale 80 - lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Zdzisław Janus, Edward Pawlina i Marian Wieczorek. Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" wyróżniono Szczepana Skomrę. Srebrne Odznaki "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" otrzymali: Józef Korulczyk - Burmistrz Radzynia, Stefan Mikuła, Mieczysław Marciniuk, Jan Brożek, Janusz Kowalczyk, Eugeniusz Klewek, Zdzisław Bieniek. Srebrną Odznaką PZPN uhonorowano Tomasza Odrzygóździa. Brązowe Odznaki PZPN przyznano: Stefanowi Mikule, Zbigniewowi Mańko, Zbigniewowi Litwiniec, Andrzejowi Litwiniec. Odznakę "Zasłużony Działacz LZS" otrzymał Włodzimierz Chlebek.

Prezes BOZPN Józef Bergier wręczył prezesowi "Orląt" Jackowi Piekutowskiemu i Zbigniewowi Lutemu Puchar od BOZPN za wkład pracy w rozwój piłki nożnej na Podlasiu.

W ramach obchodów 75-lecia LKS "Orlęta" odbył się w Radzyniu mecz pomiędzy reprezentacją Polski i Białorusi do lat 15-tu. Na stadionie w Radzyniu rozegrano również mecz o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim między Lublinianką i "Lewartem" Lubartów.

Ważnym wydarzeniem w Radzyniu był mecz Oldbojów "Orląt" z drużyną złożoną z byłych zawodników Legii Warszawa, aktorów i dziennikarzy, których prowadził w tym meczu Andrzeja Strejlau, w przeszłości selekcjoner reprezentacji Polski a wcześniej asystent trenera Kazimierza Górskiego na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 1974r. W zespole gości wystąpili tak znani aktorzy jak: Radosław Pazura i Olaf Lubaszenko, piłkarze Dariusz Dziewanowski i Cezary Kudzarski, a także pochodzący z Radzynia Podlaskiego dziennikarz "Sportowca" Jerzy Chromik.

W sezonie 1999/2000 seniorzy Orląt zajęli I miejsce w V lidze i awansowali do IV ligi. Dominujący wpływ na postawę drużyny miał Jacek Fiedeń, były zawodnik Il-go ligowych klubów "Hetmana" Zamość i Górnika Łęczna. Swoją grą i postawą wpłynął pozytywnie na postawę pozostałych zawodników

 

Zwycięska drużyna sezonu 1999/2000. Od lewej stoją: E. Pawlina - trener, K. Olszewski, D. Semeniuk, R. Sobieszek, M. Leszkiewicz, W. Kapitan, J. Fiedeń, L. Kapitan, Zb. Wiśniewski. Siedzą od lewej: Z. Bieniek, M. Hułas, J. Miroński, R. Osipiuk, A. Idzikowski, P. Szymala, M. Syta.

 

Drużyny młodzieżowe również zrobiły znaczący postęp w rozgrywkach prowadzonych przez Bialskopodlaski Okręg Związku Piłki Nożnej. Juniorzy starsi wywalczyli I miejsce i awans do lubelskiej ligi wojewódzkiej. Trampkarze starsi zajęli także I miejsce w swojej kategorii wiekowej, a trampkarze młodsi III miejsce.

15 października 1999 r. LKS "Orlęta", wspólnie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, zorganizował Powiatowe Igrzyska Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Działalność LKS "Orlęta" znalazła wielu zwolenników wśród mieszkańców miasta, o czym może świadczyć rosnąca liczba zawodników (w sekcji piłki nożnej zanotowano 149 osób, w tym 29 seniorów i 120 młodzieżowców w pięciu grupach wiekowych, w sekcji szachowej 40 seniorów i 60 młodzieżowców). 28 maja 2000 roku, z inicjatywy Bialskopodlaskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej (BOZPN), na stadionie w Radzyniu reprezentacja Polski juniorów do lat 15-tu rozegrała międzypaństwowy mecz z reprezentacją Białorusi. Wygrała drużyna gospodarzy wynikiem 9:1.

Sukcesy i radości przeplatały się z poważnymi problemami finansowymi. Z pomocą przyszedł Szczepan Skomra, poseł na Sejm RP, prezes Spółdzielczej Mleczarni "Spomlek" w Radzyniu Podlaskim. Z jego inicjatywy dnia 26 marca 2000 roku odbyło się zebranie przedstawicieli radzyńskich instytucji, zakładów pracy, handlowców, na którym powołano Radę Sponsorów LKS "Orlęta" Radzyń. W jej skład weszły 23 instytucje i przedsiębiorstwa. Były to: Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek", PZU S.A., PZU Życie, Spółdzielnia Inwalidów "Simena", Górnicza Fabryka Narzędzi, Bank Spółdzielczy w Radzyniu, Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Międzyrzec Podlaski, Zakład Gospodarki Lokalowej, PPKS Radzyń Podlaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom", Bank Gospodarki Żywnościowej, ESPEBE s.c., ADVENTURE - KUBA, KRIS -AUTO - K. Grochowski, ELWIS - Ślusarczyk, Żwirownia - Ustrzesz. Prezesem Rady Sponsorów został Szczepan Skomra, poseł na Sejm RP.

Zadaniem Rady była pomoc finansowa dla LKS "Orlęta" Radzyń oraz podejmowanie działań na rzecz integracji mieszkańców Radzynia i okolic wokół Klubu "Orlęta". Utworzono więc Drużynę Oldboys i Klub Kibica. Firmy zrzeszone w Radzie Sponsorów podpisały z LKS "Orlęta" umowy o reklamę i sponsoring. W zamian za umieszczenie logo firmy na stadionie, na plakatach, nazwy firmy na koszulkach zawodników, reklamy radiowej w czasie prowadzonych imprez sportowych, wpłacali określone sumy pieniężne na rzecz Klubu. Poprawa sytuacji finansowej Klubu korzystnie wpłynęła na pracę zawodników i kadry instruktorów i trenerów. Systematyczne treningi, praca wychowawcza, obozy szkoleniowe (lato 2000 r. - Ustronie Morskie, Serpelice), system nagród i wyróżnień przyniosły poprawę notowań drużyn piłkarskich LKS "Orlęta". Jesienią 2000 r. drużyna piłki nożnej seniorów awansowała do IV ligi. .Zarząd Klubu ogłosił w lokalnej prasie plebiscyt na najlepszego piłkarza Klubu "Orląt" w 2000 r. Zwycięzcą został Jacek Fiedeń. Rada Sponsorów, Zarząd Klubu, przy niewielkim wsparciu władz samorządowych, podjęły prace przy remoncie stadionu.

Latem 2000 r., przed rozpoczęciem pierwszego sezonu w IV lidze, wybudowano trybuny na 1000 miejsc. Głównymi wykonawcami tych prac była Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek" i Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe z Międzyrzeca Podlaskiego. Pomocy udzielili także: Urząd Miasta w Radzyniu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Lubzel -Rejon Energetyczny w Radzyniu i inni. Dodatkowo "Spomlek" podarował Klubowi cztery segmenty, z których zmontowano zaplecze dla sędziów, dziennikarzy i gości. Dnia 10 marca 2001 r. walne zebranie członków LKS "Orlęta" wybrało nowy Zarząd w składzie: prezes - Szczepan Skomra, wiceprezesi - Zbigniew Luty, Wojciech Szram, sekretarz - Zdzisław Janus, skarbnik - Włodzimierz Chlebek, członkowie - Janusz Kowalczyk, Zbigniew Mańko, Józef Wysocki, Waldemar Blicharz.

Kadrę trenerów i instruktorów stanowili: Włodzimierz Andrzejewski, Zbigniew Litwiniec, Zdzisław Prokopiak, Tomasz Odrzygóźdź, Andrzej Marcinkowski.

W Klubie działały dwie sekcje: piłki nożnej z drużynami seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych i szachowa.

W sezonie 2000/2001 drużyna piłki nożnej seniorów zajmowała 7 miejsce wśród 18 drużyn IV ligi, wyprzedzając między innymi AZS "Podlasie" Biała Podlaska i "Avię" Świdnik. Najlepszymi piłkarzami 2001 roku byli Jacek Fiedeń i Artur Dadasiewicz.

 

Drużyna piłki nożnej. 2001 r. Trener - Wł. Adrzejewski. Wśród zawodników Nigeryjczyk Lukę Uzoma Christian i Zarząd "Orląt".

 

Dnia 21 października 2001 r., na zaproszenie prezesa LKS "Orlęta", gościli w Radzyniu trener - legenda Kazimierz Górski oraz Jerzy Engel trener reprezentacji Polski, która po wielu latach awansowała do Mistrzostw Świata. Goście obejrzeli IV-ligowy mecz drużyny "Orląt" z "Granicą" Lubycza Królewska. Kazimierz Górski i Jerzy Engel uczestniczyli w spotkaniu z Zarządem "Orląt", działaczami sportowymi, zawodnikami i kibicami w Osiedlowym Domu Kultury.

 

Powitanie trenera legendy Kazimierza Górskiego

 

Powitanie trenera Jerzego Engela

Trener legenda Kazimierz Górski i Szczepan Skomra, poseł na Sejm RP, prezes _Orląt", wśród Zarządu, działaczy i sympatyków sportu w Radzyniu Podlaskim.

 

Zarząd LKS "Orlęta" postawił przed sobą i kadrą trenerów szereg zadań zmierzających do wzrostu poziomu wyszkolenia zawodników, zapewnienia lepszych warunków treningowych oraz poprawy i unowocześnienia bazy sportowej. Rada Sponsorów, przy osobistym zaangażowaniu prezesa Szczepana Skomry i poparciu samorządu miejskiego, w latach 2000-2002 przeprowadziła szereg prac inwestycyjnych na stadionie miejskim.


Inwestycje i wykonawcy.

Trybuna główna na 1000 miejsc siedzących Spółdzielnia Mleczarska "Spomlek", PDM Międzyrzec, Urząd Miasta, ZUB-SPB Radzyń Podlaski, PZU "Życie".

Ogrodzenie wokół głównej płyty boiska - Górnicza Fabryka Narzędzi PZZ. Spółka z o.o. Stal przekazała na nie Spółdzielnia Inwalidów "Simena".

Trybuna honorowa - Spółdzielnia Inwalidów "Simena", Warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych w Radzyniu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOM".

Boksy dla zawodników - Warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych w Radzyniu,

Tablica, zegar stadionowy i reżyserka - Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek".

Monitoring stadionu - PZU S.A., PZU Życie.

Nagłośnienie i oświetlenie - Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek", ELVIS - Ślusarczyk

Modernizacje płyty głównej stadionu - PDM Międzyrzec, Żwirownia Utrzesz, Spółdzielnia Mleczarska "Spomlek"

Boisko treningowe I - Urząd Miasta przy wsparciu finansowym Głównego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

Boisko treningowe II - PDM Międzyrzec, firma budowlana Andrzeja Tarkowskiego, Jacek Śledź, Witold Obrębski.

Boisko do koszykówki i wjazd na stadion - PDM Międzyrzec

Ułożenie kostki brukowej - ESPEBE i PDM Międzyrzec

Wyposażenie pawilonu klubowego:

Meble dla klubu - Zakład "Kulenty" z Gąsior, meble do reżyserki - W. Sobczuk,

sprzęt audiowizualny : ADVENTURE - KUBA

odtwarzacz płyt kompaktowych - UNITRON

Wszystkie prace budowlane prowadzi społecznie Janusz Domański - inspektor nadzoru

System nawadniania i deszczownia: Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek", GFN Radzyń Pódl.

Bramki - Burmistrz Radzynia Podlaskiego

Łapacze do piłek - Urząd Miasta

Maszty flagowe --Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek",

Dzięki wspólnemu wysiłkowi wyżej wymienionych sponsorów oraz wszystkich, którzy wsparli finansowo lub w inny sposób inwestycje, społeczeństwo Radzynia otrzymało jeden z najpiękniejszych stadionów w regionie. To piękna wizytówka naszego miasta.

Odpowiedni standard stadionu zapewnił warunki do organizowania w Radzyniu imprez sportowych na wysokim poziomie oraz wygodę i bezpieczeństwo kibiców. Przyciągał chętnych do uprawiania sportu, czego dowodem był wzrost liczby zawodników w poszczególnych sekcjach, szczególnie młodzieży. W sekcji piłki nożnej w rundzie jesiennej 2002 r. było 127 zawodników, a w sekcji szachowej 50. Aż 137 zawodników liczyły grupy młodzieżowe.

Drużyna piłki nożnej seniorów rozegrała jesienią 2002 roku 18 meczów w swojej lidze, w tym odniosła 8 zwycięstw, 6 porażek i czterokrotnie zremisowała. Trenerami drużyny byli Krzysztof Adamczyk i Edward Pawlina. Do wyróżniających się zawodników należeli Damian Panek, Jarosław Pieńkus, Grzegorz Orzyłowski, Marcin Grzywacz.

Szachiści nadal utrzymali czołowe pozycje w regionie. Uczestniczyli w turniejach o Złotą Wieżę, Grand Prix Lubelszczyzny, Mistrzostwach Polski Juniorów, Międzynarodowych Turniejach Juniorów, Międzynarodowej Parafiadzie, memoriałach i innych zawodach. W turnieju o Złotą Wieżę drużyna zajęła miejsca: 2001 r.-1 miejsce w województwie, X miejsce w kraju. 2002 r. - XIV miejsce w kraju.

W drużynie seniorów wyróżnili się: Adam Pękała, Andrzej Litwiniec, Zbigniew Litwiniec, Tadeusz Skrzymowski. Wśród juniorów największe sukcesy odnieśli: Kinga Zych, Mirosława Litwiniec, Przemysław Ponikowski, Piotr Turowski, Łukasz Dymek, Igor Pałasz. Indywidualnie w każdym turnieju szachowym zawodnicy LKS "Orlęta" zajmowali miejsca w pierwszej dziesiątce.

 

Puchary i nagrody zdobyte przez Zbigniewa Litwińca z córkami.

 

Osiągnięcia LKS "Orlęta" zostały zaprezentowane na I Powiatowym Forum Sportu, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu 24 czerwca 2002 roku. Wśród gości byli: Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu Adam Giersz, podsekretarz stanu Ministerstwa Edukacji i Sportu Tadeusz Sławecki, Szczepan Skomra poseł na Sejm RP, Jerzy Kułak Starosta Radzynski. Prezes Klubu Szczepan Skomra, poseł na Sejm RP, otrzymał pamiątkową statuetkę w kategorii "Powiatowy Organizator Sportu" za całokształt prac na rzecz popularyzacji sportu w mieście i powiecie. Podsumowaniem prac Zarządu Klubu i sekcji w 2002 roku był Bal Piłkarza, zorganizowany w Pałacu Potockich. Wybrano zwycięzcę konkursu na Najlepszego Piłkarza "Orląt" 2002 roku. Tytuł ten zdobył Michał Brzózka. W balu uczestniczył były trener reprezentacji Polski Janusz Wójcik.

Walne zebranie członków LKS "Orlęta" Radzyń w dniu l lutego 2003 r. podjęło uchwałę o zmianie statutu i nazwy Klubu na LKS "Orlęta - Spomlek" Radzyń Podlaski. Prezesem nadal pozostał Szczepan Skomra poseł na Sejm RP. Skład Zarządu nie uległ zmianie. Funkcję kierownika Klubu powierzono Leszkowi Kurowi, a opiekę lekarską nad zawodnikami lekarzowi Andrzejowi Chodackiemu. W sezonie 2002/2003 drużyna piłki nożnej seniorów rozegrała w IV lidze 34 mecze, odniosła 21 zwycięstw, 6 porażek i 7 remisów. W tabeli IV ligi zajęła 2 miejsce wśród 18 drużyn po Tomasovii Tomaszów Lubelski, wyprzedzając między innymi LKS "Orlęta" Łuków, GKS "Górnik II" Łęczna, FKS "Stal" Kraśnik. W rundzie jesiennej 2003 r. do drużyny seniorów dołączyli nowi piłkarze. Byli to Piotr Wasilewski z "Granicy" Lubycza Królewska, Piotr Piorun z KS Łomianki, Tomasz Stopa z Motoru Lublin. Z drużyny odeszli Mariusz Klajda, Jarosław Pieńkus, Jerzy Struk. LKS "Orlęta - Spomlek" Radzyń Podlaski otrzymał nagrodę "Echa Tygodnia - Sport" za najwyższą frekwencję na meczach IV ligi w sezonie 2002/2003. W grudniu 2003 r. Rada Miasta uhonorowała sportowców i trenerów z naszego miasta. Z Klubu "Orlęta - Spomlek" wyróżnienia i nagrody otrzymali: trener Mieczysław Marciniuk za uzyskanie przez jego podopiecznych 5 lokaty w Lidze Wojewódzkiej Juniorów Starszych w sezonie 2002/2003 oraz zawodnicy - Łukasz Krupa, Łukasz Włoszek, Przemysław Troć, Damian Komar, Paweł Sitkowski. Z sekcji szachowej wyróżniono i nagrodzono Piotra Turowskiego za zajęcie I miejsca w Międzynarodowej Parafiadzie Szachowej w Warszawie, I miejsca w drużynie podczas Wojewódzkiej Gimnazjady Szachowej, Przemysława Ponikowskiego za zajęcie 7 miejsca w Międzynarodowym Turnieju Szachowym w Rudniku n/Sanem, I miejsca w grupie C - 18 w Międzynarodowym Turnieju Szachowym Pamięci Bohaterów Akcji V - 2 w Sarnakach, IV miejsca w drużynie podczas Ogólnopolskiej Gimnazjady Szachowej, 5 miejsca w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Szachach Aktywnych.

Dnia 25 stycznia 2004 roku utworzono Stowarzyszenie Sympatyków LKS "Orlęta - Spomlek". Inicjatorami powstania Stowarzyszenia byli: Tadeusz Majczyna, Michał Luty, Zbigniew Dąbrowski. Weszli oni w skład Zarządu, którym kieruje prezes Mirosława Fiasko. Członkami Zarządu są także: Halina Kaliszuk, Marek Wołosowicz, Tadeusz Kutrzepa, Ryszard Górny, Henryk Paskudzki. Celem Stowarzyszenia jest promowanie drużyny LKS "Orlęta - Spomlek", pomoc zawodnikom, kulturalny doping na stadionach, pozyskiwanie sponsorów i wspomaganie działalności Klubu. Wydaje ono gazetkę "Powiatowy Kibic", ilustrującą mecze i ważniejsze wydarzenia związane z piłka nożną w Radzyniu. Zarząd Klubu zorganizował w dniach 14.02. - 28.02.2004 r. obóz szkoleniowy dla seniorów w Wiśle. Uczestniczyło w nim 22 zawodników kadry IV ligi, w tym 5 juniorów. Dnia 28 marca 2004 r. Grupa Inicjatywna złożona z przedstawicieli radzyńskich przedsiębiorstw i osób prywatnych założyła stowarzyszenie pod nazwą Społeczny Komitet Budowy Pawilonu Sportowego "Inicjatywa". W jego skład weszli: Szczepan Skomra, Jan Brożek, Marek Borysiewicz, Andrzej Tarkowski, Józef Wysocki, Władysław Karczmarczuk, Henryk Kowalczuk, Jan Owczarski, Jacek Śledź, Witold Obrębski, Artur Kuba, Jerzy Mańko, Jan Próchniewicz, Zbigniew Luty, Ryszard Sarnowski, Janina Komoń, Stanisław Konarski. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie w Lublinie 3 czerwca 2004 r. Jego celem jest inicjowanie działalności organizacyjnych, wspieranie materialne, finansowe i czynami społecznymi budowy zaplecza sportowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Radzyniu Podlaskim.

Wiosenna runda rozgrywek IV-ligowych w 2004 r. była dla drużyny seniorów korzystna. Rozegrano 15 meczów, w tym 8 zwycięskich, 4 zakończyły się remisami i 3 porażką. Najlepsi strzelcy w sezonie to: Damian Panek 15, Piotr Piorun 10, Michał Szczawiński 9, Paweł Pliszka 7, Marcin Grzywacz 7, Tomasz Brzyski 5. Zwycięskie mecze rozegrano z CHKS "Czarni" Dęblin, BKS "Lada" Biłgoraj, BKS "Unia" Bełżyce, GKS "Granica" Dorohusk, ŁKS "Orlęta" Łuków, MGKS "Start" Krasnystaw, MKS "Janowianka" Janów Lubelski, JKS "Legion" Tomaszowice.

Sezon 2003/2004 był pomyślny dla LKS "Orlęta -Spomlek". Drużyna seniorów zajęła w tabeli IV ligi 5 miejsce. Rozegrano 30 meczów, w tym 15 zwycięskich, 7 remisów i 8 porażek. Wysoka forma zawodników to efekt pracy trenerów: Krzysztofa Adamczyka i Edwarda Pawliny, a także dr Tomasza Jaklińskiego i Waldemara Woj to wieża (odnowa biologiczna).

Juniorzy starsi w wiosennej rundzie rozgrywek 2004 r. grali w Wojewódzkiej Lidze Juniorów bez większych sukcesów. Utrzymali się w lidze. Juniorzy Młodsi grają w BOZPN. W sezonie 2003/2004 zajęli trzecie miejsce. Trampkarze Starsi grają w Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy LZPN i w jesiennej rundzie rozgrywek zajmują ósme miejsce w tabeli. Trampkarze Młodsi grają w Lubelskiej Lidze Makroregionalnej. Orliki Starsze grają systemem turniejowym z drużynami Międzyrzeca i Białej Podlaskiej. Szachiści wiosnę 2004 roku, roku Jubileuszu 80 - lecia Klubu, rozpoczęli od sukcesów. W Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Juniorów w grupie C-10 pierwsze miejsce zdobył Mateusz Siwek. W turnieju o Puchar Starosty Bialskopodlaskiego Andrzej Litwiniec wywalczył drugie miejsce, Leszek Duk -czwarte, Przemysław Ponikowski - piąte.

W finale centralnym Turnieju "Złota Wieża" drużyna "Orląt" zajęła 10 miejsce. W Grand Prix Lubelszczyzny Przemysław Ponikowski zajął piąte miejsce, a Andrzej Ragoza ósme.

W Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Młodzieży Gimnazjalnej I miejsce zajął Piotr Turowski, drugie Łukasz Dymek, a czwarte Przemysław Ponikowski. Obchodom 80-lecia LKS "Orlęta - Spomlek" Radzyń towarzyszyło wiele ważnych wydarzeń. Dnia l maja 2004 r. odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pawilonu sportowego.

Uczestniczyli w niej: Szczepan Skomra poseł na Sejm RP i prezes LKS "Orlęta - Spomlek", Jerzy Kułak Starosta Radzyński, Witold Kowalczyk Burmistrz Radzynia Pódl., ks. Tadeusz Lament, duszpasterz środowisk sportowych diecezji siedleckiej, ks. prałat Henryk Hołoweńko, członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pawilonu, sportowcy i społeczeństwo Radzynia.

 

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę pawilonu sportowego, l maja 2004 rok. (w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej)

 

Te podniosłe uroczystości i udany festyn na miejskim stadionie długo pozostaną w pamięci mieszkańców Radzynia i okolic. Dnia 26 czerwca 2004 r. na miejskim stadionie w Radzyniu rozegrano Mecz Gwiazd (piłkarskich reprezentacji IV i V ligi). W czwartoligowej drużynie trenera Krzysztofa Adamczyka byli też zawodnicy "Orląt - Spomlek" - Tomasz Brzyski i Damian Pietroń. Wygrała drużyna reprezentująca IV ligi- Mecz poprzedziło spotkanie olboyów LKS "Orlęta -Spomlek" Radzyń i KS "Unia" Żabików. Zwyciężyli zawodnicy "Orląt".

Dnia 23 lipca 2004 roku odbył się Międzypaństwowy Mecz Piłki Nożnej reprezentacji do lat osiemnastu Polski i Białorusi. Wśród gości byli m.in.: Grzegorz Kurczuk - minister sprawiedliwości RP, Michał Listkiewicz - prezes PZPN, Marian Rapa - prezes LZPN.

 

Michał Listkiewicz - prezes PZPN i Sczepan Skomra - prezes LKS _Orlęta Spomlek" Radzyń przed meczem z Białorusią. 2004 r.

 

W lipcu 2004 roku zorganizowano turniej mleczarskich drużyn piłki nożnej. Wśród wielu ważnych wydarzeń towarzyszących obchodom Jubileuszu 80 - lecia LKS "Orlęta Spomlek" nie zapominamy o pokoleniach piłkarzy, trenerów, działaczy sportowych, dzięki którym Klub przetrwał tyle lat. To oni, przy pomocy władz samorządowych, przedsiębiorstw i ludzi dobrej woli, nieśli Klubowi pomoc w trudnych i ciężkich czasach. Pomogli realizować śmiałe i ambitne plany rozbudowy i modernizacji stadionu, który dziś jest najnowocześniejszym stadionem w regionie. Wspierali zawodników i trenerów.

Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich nazwisk, ale zapewniamy, że wszyscy pozostaną w naszej pamięci. Składamy im wyrazy szacunku i podziękowania. LKS "Orlęta - Spomlek" wniósł poważny wkład w upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej w Radzyniu Podlaskim. Przyczynił się do popularyzacji piłki nożnej i szachów wśród mieszkańców naszego miasta, szczególnie młodzieży. Zyskał uznanie, życzliwość i popularność. Osiągnięcia zawodników są piękną wizytówką Klubu i miasta, a sukcesy Orlików, trampkarzy i juniorów pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Drużyna piłki nożnej seniorów LKS "Orlęta - Spomlek" sezon 2004/2005

Trenerzy: Krzysztof Adamczyk, Edward Pawlina Od l października 2004 roku trenerem został Krzysztof Rześny, a asystentem Edward Pawlina.
Lekarz: Tomasz Jakliński
Odnowa biologiczna: Waldemar Wójtowicz
Bramkarze: Artur Dadasiewicz, Włodzimierz Lisiewicz, Łukasz Gieresz
Obrońcy: Artur Iwan, Marek Leszkiewicz, Michał Brzózka, Mateusz Chmielnicki, Damian Pietroń, Przemysław Troć, Tomasz Stopa, Paweł Ślusarczyk
Pomocnicy: Edmund Koperwas, Michał Szczawiński, Marek Piotrowicz, Paweł Pliszka
Napastnicy: Marcin Grzywacz, Maciej Jurak, Krzysztof Kasperski, Damian Panek, Piotr Piorun
Ubyli: Robert Zinko, Piotr Wasilewski, Tomasz Brzyski, Marcin Gręzak, Paweł Kwasowiec, Artur Idzikowski, Mariusz Kozłowski.
Przybyli: Marek Piotrowicz - AZS Biała Podlaska, Artur Iwan - Avia Świdnik, Łukasz Gieresz - Avia Świdnik, Mateusz Chmielnicki - Lublinianka, Maciej Jurak -Lublinianka


Juniorzy starsi:
Trener: Mieczysław Marciniuk
Łukasz Świeciński, Arkadiusz Dąbrowski, Krzysztof Różyk, Bartosz Mańko, Marcin Kułak, Piotr Piotrowicz, Anatol Rotari, Kamil Kucharski, Artur Firla, Krzysztof Kępa, Łukasz Ostrzyżek, Kamil Sikora, Paweł Demczuk

Juniorzy młodsi, rocznik 1988:
Trener: Mieczysław Marciniuk
Łukasz Blicharz, Marcin Bogusz, Rafał Butrym, Paweł Furman, Marcin Lewczuk, Bartosz Luty, Bartłomiej Marciniuk, Marcin Obroślak, Dariusz Ptaszyński, Jacek Sałata, Piotr Żurawski, Karol Gaweł, Tomasz Nowacki, Kamil Bednarczyk, Przemysław Dąbrowski, Marcin Kociński

Juniorzy młodsi, rocznik 1989:
Trener: Mieczysław Marciniuk
Daniel Piotrowicz, Michał Gil, Sebastian Kucharski, Maciej Kożuch, Paweł Mierzwiński, Wojciech Mańko, Mateusz Kutrzepa, Piotr Pogorzelski, Łukasz Sokołek, Mateusz Śmieciński, Leszek Sosnowski, Rafał Tabała, Łukasz Rak

Trampkarze starsi:
Trener: Damian Panek
Paweł Baran, Przemysław Bednarczyk, Marcin Blicharz, Michał Demczuk, Marcin Drewniak, Adam Fijałek, Piotr Gmur, Michał Gomółka, Arkadiusz Grabowski, Marcin Jakubowski, Adrian Kiewel, Sławomir Koneczny, Maciej Luty, Radosław Makosz, Paweł Marcinkowski, Robert Niewęgłowski, Mateusz Odrzygóźdź, Piotr Pontus, Kamil Stelmach, Michał Szymanek, Adrian Zarzecki, Kamil Wierzchowski

Trampkarze młodsi:
Trener: Dariusz Wołek
Fabian Ciok, Kamil Sobieszek, Łukasz Burczaniuk, Mateusz Mróz, Damian Klimiuk, Mateusz Wołek, Jarosław Cieniuch, Przemysław Luty, Krzysztof Obroślak, Kamil Gołębiowski, Dawid Dziduch, Michał Kaliszuk, Paweł Topyła, Mateusz Kobojek, Marek Korulczyk, Mateusz Gil, Robert Próchniewicz, Radosław Mysiak, Maciej Jerominek, Łukasz Szczygieł, Paweł Zalewski, Marek Krasuski, Piotr Wołowski, Rafał Wodowski, Mariusz Lecyk, Bartłomiej Karwowski, Marcin Karwowski, Damian Pliszka

Orlik starszy:
Trener: Edmund Koperwas
Krystian Laskowski, Sebastian Mazurek, Michał Szram, Jakub Zielnik, Krzysztof Obroślak, Mateusz Chlebek, Piotr Stałkowski, Mateusz Telej, Maciej Skiba, Mateusz Gil, Damian Pliszka, Artur Dymek, Paweł Topyła, Paweł Dudek, Piotr Mitura, Łukasz Kwasowiec, Dominik Struk

Lista sportowców czynnych w Powiatowym Klubie Sportowym "Orlęta" w Radzyniu Podlaskim w latach 1944 - 1949
Rembiewski Edward Skibniewski Bohdan Kowalski Marian Kowalski Tadeusz Żemajtys Sylwester Żemajtys Stefan Daniluk Jan Klepka Roman Klepka Tadeusz Adamski Zygmunt Książek Marian Książek Tadeusz Łączyński Antoni Dzięga Zygmunt Błaszczuk Stefan Szałaj Zdzisław Kryński Czesław Szulc Wacław Kosiński Paweł Sławiński Jan Pałka Tadeusz Pietrasiak Jan Mańko Kazimierz Mańko Mieczysław Zając Henryk Chojnowski Cezary Tryczyński Kazimierz Szulc Lucjan Bożek Wacław Węcław Jan Kudłacz Stanisław Pocztarski Michał Tarkowski Stefan Sposób Kazimierz Grzeszyk Mieczysław Markowicz Adam Śnieżko Ryszard Czerepiński Janusz Karłowicz Zbigniew Koronowski Wacław Jakimiec Bolesław Książek Edward Bocheński Zbigniew Pawlina Ryszard Prejzner Stanisław Głuszczyk RomanSekcja szachowa LKS "Orlęta Spomlek" w Radzyniu Podlaskim


Instruktor Zbigniew Litwiniec

Seniorzy:
Bącik Michał, Biernacki Zdzisław, Buchta Władysław, Chojecki Eugeniusz, Domański Kazimierz, Duk Leszek, Giermaniuk Adam, Grodzki Zygmunt, Hałas Zbigniew, Karpiński Krzysztof, Kopeć Zenon, Kozarski Tomasz, Litwiniec Andrzej, Litwiniec Zbigniew, Litwiniec Grzegorz, Litwiniec Wojciech, Litwiniec Zuzanna, Legęza Janusz, Madej Andrzej, Mańko Stanisław, Niewęgłowski Marcin, Olszewski Marcin, Olszewski Robert, Paśnikowski Eugeniusz, Pękała Adam, Pietruszka Józef, Ponikowski Dariusz, Ragoza Andrzej, Siwek Stefan, Siwek Zofia, Skrzymowski Tadeusz, Skrzymowski Andrzej, Stephan Andrzej, Szalast Leszek, Szymaniuk Artur, Śmieciński Dariusz, Szram Stanisław, Włodzik Marcin, Zych Kinga.

Juniorzy:
Baran Piotr, Bącik Marcin, Bogdanowicz Piotr, Bogdanowicz Tomasz, Borowik Paweł, Borowik Rafał, Brygoła Elżbieta, Brygoła Piotr, Ciok Krzysztof, Czaban Maciej, Dymek Agata, Dymek Arkadiusz, Dymek Łukasz, Giermaniuk Ewa, Golonka Magda, Guz Adrian, Juszczuk Witold, Karczewska Mariola, Karczewska Magda, Karwowski Emil, Kopański Marek, Korulczyk Agata, Korulczyk Marek, Korulczyk Maciej, Kowalik Agnieszka, Krasuski Paweł, Kwaśny Łukasz, Litwiniec Mirosława, Matuszewski Paweł, Michniewicz Iwona, Michniewicz Konrad, Michniewicz Monika, Mucha Łukasz, Musiatowicz Przemysław, Niewęgłowski Krzysztof, Osak Adrian, Oworuszko Jacek, Pałasz Andrzej, Pałasz Igor, Pałasz Mateusz, Pałasz Bartłomiej, Piasko Marta, Piasko Jacek, Ponikowski Krystian, Ponikowski Dariusz, Ponikowski Dominik,Ponikowski Michał, Ponikowski Przemysław, Radko Grzegorz, Podsiadły Łukasz, Rola Łukasz, Siwek Damian, Siwek Mateusz, Stanisławski Rafał, Strzęciwilk Sławomir, Szalast Agnieszka, Szalast Tomasz, Sczepaniuk Adam, Szwaj Jacek, Szwaj Maciej, Śmiecińska Weronika, Telej Mateusz, Turkowski Piotr, Szabrański Marek, Trykacz Adam, Trykacz Michał, Witkowski Damian, Wołodko Michał, Ziółkowski Michał


Słowa: Tadeusz Truszko
Muzyka: Zbigniew CzuryłoHymn Klubowy


1. Jesteśmy na stadionie
Bo znowu piłka w grze.
Gdy walczą Biało-Zieloni,
Kibicom żyć się chce!

Refren: Kiedy Orlęta grają,
Szybciej krąży nam krew.
Niech zawsze zwyciężają,
Pomoże im nasz śpiew!
Orlęta-Spomlek Radzyń -
- oddamy serca wam!
Niech sukces was prowadzi
Do wyższej ligi bram!

2. Niestraszni nam liderzy,
Zwycięstwa przyjdzie czas!
Janusz Orlęta każdy wierzy,
Więc nie zawiedźcie nas!

Refren: (j.w.)

 

VIDEO 1

Dołącz do Nas

Video

Losowe zdjęcie

Brak grafik

Ostatnie dodane zdjęcia

Panel logowania

Osób online

Odwiedza nas 238 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Sponsor techniczny:

                                                                                                            

        

 

 

 

Ta strona stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem